Ziegler

Sinds een tiental jaren maken Afghanen in vluchtelingenkampen en Afghanistan zelf, de zgn. Zieglers naar 19de eeuwse voorbeelden. De naam Ziegler refereert aan een firma die in samenspraak met haar Europese en Amerikaanse cliënten in Perzië kleden in zachte kleuren en 'open veld' patronen liet maken. Onze Zieglers, speciaal voor ons gemaakt door Turkmeense werkers, zijn vervaardigd met handgesponnen wol en strikt natuurverf. Kijk op de website: The Samarkand Collection